Phụ Huynh/Giám Hộ 2020
Bản Thăm Dò Ý Muốn Về Học Tập Trực Tiếp

Quý vị sẽ cần ghi ID học sinh MCPS của con để truy cập bản thăm dò. Quý vị có thể tìm thấy thông tin này trong ParentVue. Những câu trả lời của quý vị được giữ kín. Hoàn thành bản thăm dò cho em trẻ mà quý vị ghi thông tin bên dưới. Yêu cầu hoàn thành một bản thăm dò cho mỗi em trẻ trong gia đình.


Đổi sang ngôn ngữ khác.


Quý vị có thể tìm thấy ID học sinh MCPS của con trong ParentVue hay trên sổ học bạ của em. Quý vị cũng có thể hỏi con về số ID của em.

Ghi số ID học sinh MCPS của con mà có 6 chữ số hay 8 chữ số:

Cấp lớp của em học sinh này là gì:

                           
                   

Nạp bản thăm dò ý kiến cho trường nào? (xóa mục ghi trường)